/div>

Betongpelaren Kvinnopelaren (1956-58)
Står på T-centralens tunnelbnestation i Stockholm. Verket består av en fyrsidig pelare med tre ristade betongplattor på varje sida. Motiven är dels porträtt av kända svenska män och kvinnor som Siri ansåg viktiga, dels skildringar av kvinnors vardag förr och nu.

Väggreliefen Senapsträdet och himlens fåglar (1959-69)
Betongrelief med 21 betongplattor i färg, 3x7 m. Skapad för Anundsjöbygdens realskolas elevhem i Ångermanland. Verket skulle varit färdigställt 1962, p g a att det tog så lång tid att färdigställa blev det aldrig uppsatt i Anundsjö. Det sattes upp i Skövdes Stadsbibliotek 1983. Det föreställer miljökampen symboliserad av Jesu liknelse av Guds rike i Bergspredikaren.

Väggarna Ristningar i betong (1961-65)
Utsmyckning av östermalms tunnelbanestation i Stockholm. Verket består av två ytterväggar, 145 m långa och 3,5 m höga, samt innerväggar som är dekorerade i mindre omfattning. På golven antiatomvapenmärken. Väggarna är blästrade med tecknade figurer, bl a familjescener och porträtt av kända politiker och kulturpersonligheter, namnen på dem utsatta, så att man kan se ordentligt vilka de är. Detta är hennes mest kända offentliga verk.

Gobelängen Vi, we, nous (1962)
Skapad för Gångsätra skola på Lidingö. Mannen, i form av ett Strindbergsporträtt och kvinnan, i form av ett självporträtt, vänder sig tillsammans mot det patriarkala samhället. Vävnaden är utförd av Handarbetets Vänner.

Gobelängen Vad sjunger fåglarna??? (1965-67)
För Höganäs Stadshus. Verket handlar om miljöfrågor, inspirerad av Rachel Carsons bok "Tyst vår". Vävd av Handarbetets Vänner.

Väggreliefen Sverigeväggen (1967-69)
För Sverigehuset i Stockholm. En metallplatta täcker nedre delaen av Sverigehusets vägg mot Kungsträdgården. På denna platta finns ristningar och collageteknik med fastsatta element. Verkets tema är freds-, kvinno-, och miljökamp.

Skulpturen Ren luft - Rent vatten (1968-72)
För Gullingeskolan i Tensta. Metallkonstruktion. Siri Derkerts sista verk och den blev inte helt färdigställd förrän efter hennes död. Denna utsmyckning är för närvarande nedmonterad p g a att den är trasig och medel att reparera den finns ej.


Här har vi inte möjlighet att förteckna att förteckna lösa verk av Siri Derkert i offentlig ägo. Kontakta konstansvariga på statlig, läns- och kommunal nivå för detaljerade uppgifter.