/div>

Siri Derkerts brev- och manussamling finns i Kungliga Biblioteket i Stockholm. Samlingen med sina ca 3000 brev till och från Siri Derkert samt hennes efterlämnade anteckningar utgör en rik källa till kunskap, inte bara om Siri Derkerts verk, utan också om en rad personligheter bland hennes samtida.