/div>

Böcker   |   Skrifter   |   Utställningskataloger


Böcker om Siri Derkert (monografier)

Siri Derkert
Ulf Linde
Bonniers, Stockholm 1964, 2: Bonniers, Stockholm 1981, (with an English summary), även i Ulf Linde: Efter hand, Texter 1950-1985, Stockholm 1985, s. 81-95.

Han finns, förstår du, Siri Derkert och Valle Rosenberg
Tom Sandqvist
Kalejdoskop förlag, Åhus 1986.

Siri Derkert
Rolf Söderberg
Sveriges allmänna konstförening, Stockholm 1974.

Siri Derkert-modernist och modetecknare
red. Annika Öhrner. Texter av Maria Carlgren, Gunnel Larsson & Ulla Eson Bodin, Annika Öhrner.
Utställningskatalog, 2001.


Skrifter om Siri Derkert (ordnade efter författare)

Att diffentiera modernismen
Shulamith Beer
Utopi och verklighet - Svensk modernism 1900-1960, utställningskatalog Moderna Museet, Stockholm 2000 (s. 116-120)

Vad van Gogh skulle ha älskat detta land! Samtal med den svenska konstnärinnan Siri Derkert", Baejarbladid, Reykjavik, 6 mars 1950
Björn Th. Björnsson
Halldor Laxness: Den goda fröken och Huset med illustrationer av Siri Derkert, Stockholm 1988, s. 101-111.

Marginaliserad modernism Siri Derkert som klädskapare och modeteckningen som estetiskt objekt Magisteruppsats i konstvetenskap, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet, höstterminen 1999
Maria Carlgren

Siri Derkert - modernist och modetecknare/Siri Derkert - Modernist and Fashion Designer
Maria Carlgren
Utställningskatalog Borås Konstmuseum, Textilmuseet/ Millesgården/ Norrköpings Konstmuseum, 2001

Siri Derkert & Modernismens modebild
Maria Carlgren
Paletten nr 4/2000

Siri Derkert
Carlo Derkert-Rosenberg
utställningskatalog Gösta Stenman, Stenmans dotter, Stockholm 1944, samt Göteborgs konstförening, Konsthallen, Götaplatsen, Göteborg 1944.

Carlo Derkert om Siri Derkert
Carlo Derkert
Nytt samhälle, Ny kultur, En utställning om Siri Derkert utställningskatalog Arkiv för Dekorativ Konst, Lund 1979 samt Skövde Konsthall 1980.

Siri Derkert, ur en föreläsning
Carlo Derkert
Fogelstadkvinnor, En porträttutställning i Gripsholms slott 1990 utställningskatalog Nationalmuseum, Stockholm 1990.

Siri Derkert, teckningar
Jacob Derkert
utställningskatalog Kalmar konstmuseum, 1995

Siri Derkert och Valle Rosenberg
Jacob Derkert
Par i konsten utställningskatalog Norrköpings konstmuseum 1996, s. 30-31.

Siri Derkert - en skulptör
Cecilia Eriksson
C-uppsats, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 1996.

Den grå ytan
Tor Gerholm
Svenska Cementföreningens tidskrift Cement & Betong 1968:2, s. 193-200.

Siri Derkert & fred med jorden, Tankar kring en utställning
Stefan Hammenbeck
Siri Derkert & fred med jorden, utställningskatalog Skövde konsthall 1998, Siri Derkert och Fogelstadgruppen, utställningskatalog Elin Wägners Lilla Björka, Berg 1999.

Från "stilar" till tecken
Ragnar von Holten
Siri Derkert utställningskatalog Konstakademien 1976, s. 16-18.

Svenska teckningar, 1900-talet
Ragnar von Holten
Statens konstmuseers årsbok 1985 Stockholm 1985, s. 81-90
m. fl.

Women artists in Sweden: A two-front struggle
Ingrid Ingelman
Woman's Art Journal, V, 1984, s. 1-7.

Från modeteckning till bärbara kläder/From Fashion Drawings to Wearable Clothes
Gunnel Larsson och Ulla Eson Bodin
Siri Derkert- Modernist och modetecknare utställningskatalog Borås Konstmuseum, Textilmuseet/ Millesgården/ Norrköpings Konstmuseum, 2001

Expressionismen och Sverige
Elisabeth Lidén
Lund 1974.

Siri och fågel
Sara Lidman
Siri Derkert utställningskatalog Konstakademien 1976, s. 8.

Siri Derkert Ulf Linde
utställningskatalog SDS-hallen, Malmö 1959.

På väg
Ulf Linde
utställningskatalog Moderna museet, Stockholm 1960.

Siri Derkert
Ulf Linde
utställningskatalog Stedelijk Musuem Amsterdam 1962 (holländsk text).

Siri Derkert
Bo Lindwall
utställningskatalog Skånska konstmuseum, Lund 1946.

Siri Derkert
Bo Lindwall
Konstrevy, nr 2, 1958.

I betong
Bo Lindwall
utställningskatalog Samlaren, Stockholm 1958.

Det internationella avantgardet och Sverige, 1914-1925,
Bengt Lärkner
Malmö 1984.

Ögonblick med Siri
Edna Martin
Siri Derkert utställningskatalog Konstakademien, Stockholm 1976, s. 12.

Siri Derkert, Hennes liv och konst i Simpnäs by i Roslagen på 1920- och 30-talen
Annika Sandström
C-uppsats, Institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet
1996.

Siri Derkerts liv i Simpnäs
Annika Sandström
Siri Derkert, Simpnäsåren 1920-30-talen utställningskatalog Norrtälje Konsthall 1999.

Siri Derkert
Edvard Wallenqvist
Konstrevy, nr 3, 1939, s. 110-11.

Utopi och verkklighet, htmlekter på modernismen i svensk bildkonst under 1900-talets första hälft
Cecilia Widenheim
Utopi och verklighet - Svensk modernism 1900-1960, utställningskatalog Moderna Museet, Stockholm 2000 (s. 84)

Siri Derkerts porträtt av kvinnorna på Fogelstad 1943-54
Annika Öhrner
uppsats för påbyggnadskurs i konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Stockhoms universitet 1986.

Ett porträtt av Siri Derkert
Annika Öhrner
Porträtt Porträtt, Studier i Statens Porträttsamling på Gripsholm, redigerad av Ulf G Johnson Årsbok för Statens Konstmuseer 1987, Stockholm 1987.

Siri Derkert och Halldór K. Laxness "Den goda fröken och Huset"
Annika Öhrner
Laxness: Den goda fröken och Huset, Stockholm 1988, s. 101-111.

Den goda fröken och huset
Annika Öhrner
Den goda fröken och huset, Siri Derkerts illustrationer till en novell av Halldór K. Laxness utställningskatalog Riksutställningar 1990.

Vad säger ett porträtt? Om Siri Derkerts porträtt av Fogelstadkvinnorna
Annika Öhrner
Fogelstadkvinnor, en porträttutställning i Gripsholms slott, utställningskatalog Nationalmuseum, Stockholm 1990.

Siri Derkert
Annika Öhrner
Den otroliga verkligheten, 13 kvinnliga pionjärer, utställningskatalog Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 1994, s. 107-128.

Derkert, Siri
Annika Öhrner
Dictionary of Women Artists, edited by Delia Gaze, London and Chicago 1997, Volume 1, s. 452-54.

Dam i Landskap - Siri Derkert i modernismen/Lady in Landscape - Siri Derkert in Modernism
Annika Öhrner
Siri Derkert- Modernist och modetecknare. Utställningskatalog Borås Konstmuseum, Textilmuseet/ Millesgården/ Norrköpings Konstmuseum 2001.


Siri Derkerts utställningskataloger (kronologiskt ordnade)

Siri Derkert
Gösta Stenman, Stenmans dotter, Stockholm 1944, med text av Carlo Derkert-Rosenberg.

Siri Derkert
Göteborgs konstförening, Kontshallen, Götaplatsen, Göteborg 1944, med text av Carlo Derkert-Rosenberg.

Siri Derkert
Skånska konstmuseum, Lund 1946, med text av Bo Lindwall.

Konstutställning, Siri Derkert, Sven Deurell, Mollie Faustman, Eric Gnista, Gösta Granström, Tor Hörlin, Endre Nemes, Lennart Rodhe, Arne Stubelius
Halmstads Musikhandel 1946.

Siri Derkert, Islandsresa 1949-1950
Samlaren, Stockholm 1950.

L'art suédois 1913-1953
utställningskatalog Galerie Denise René, Paris 1953, med text av Rolf Söderberg (på franska).

Stig Borglind, Siri Derkert, Carl Kylberg, Sixten Lundbohm
Birger Lundquist Riksförbundet för bildande konst 1956, med text av Stig Johansson.

I betong
Samlaren, Stockholm 1958, med text av Bo Lindwall.

Siri Derkert
SDS-hallen, Malmö 1959, med text av Ulf Linde.

Konstsäsongen 1959-60
Riksförbundet för bildande konst 1960.

På väg
Moderna museet, Stockholm 1960, med texter av Siri Derkert & Ulf Linde.

Nyexpressionister
utställningskatalog SAN, Stockholm 1962.

Siri Derkert
Stedelijk Museum Amsterdam 1962, med en text av Ulf Linde (på holländska).

3 paesi nordici xxi Biennale 1962 Venezia
Stockholm 1962, med text av K.G. Hultén (på engelska och italienska).

Konst i betong
Moderna museet, Stockholm 1964.

Siri Derkert
Arkivmuseet i Lund 1969.

Siri Derkert
Galleri F15, Jelöy 1969.

Från tanke till form, Kring en väggdekor av Siri Derkert
utställningskatalog Riksutställningar 1970, Stockholm 1970, med pressklipp av Siri Derkert m.fl.

Siri Derkert, teckning, skulptur, grafik 1910-1971
Konstnärshusets grafikgrupp, Stockholm u.å.

Att teckna
Riksutställningar 1971.

Siri Derkert, Vera Nilsson, Lena Cronqvist, Lena Svedberg
Göteborgs konstmuseum och Konsthallen Göteborg 1975.

Siri Derkert (1888-1973), en utställning
Sveriges allmänna konstförening, Konstakademien Stockholm 1976, med texter av Ragnar von Holten, Sara Lidman, Edna Martin.

Siri Derkert
Malmö Konsthall 1976, med texter av Siri Derkert, Ragnar von Holten, Sara Lidman, Edna Martin, Rolf Söderberg.

Nytt samhälle, Ny kultur, En utställning om Siri Derkert
utställningskatalog Arkiv för Dekorativ Konst Lund 1979 och Skövde Konsthall 1980, med text av Carlo Derkert.

Siri Derkert, Porträtt, Människoskildringar
Konstnärshuset, Stockholm 1980.

Siri Derkert et ses materiaux
Le centre culturel suedois, Paris 1986, med text av Ragnar von Holten (på franska).

Siri Derkert (1888-1973)
Norræna húsid, Reykjavik 1989, med text av Annika Öhrner (på isländska).

z Den goda fröken och Huset, Siri Derkerts illustrationer till en novell av Halldór K. Laxness
Riksutställningar 1990. med text av Annika Öhrner

Siri Derkert, Fogelstadkvinnor, En porträttutställning i Gripsholms slott
Gripsholms slott, Nationalmuseum, Stockholm 1990. med text av Annika Öhrner

Siri Derkert
Millesgården, Lidingö 1992, med text av Rolf Söderberg.

"Den otroliga verkligheten", 13 kvinnliga pionjärer (red.: Louise Robbert)
Prins Eugens Waldemarsudde & Göteborgs Konstmuseum 1995-95, med text av Annika Öhrner.

Siri Derkert, teckningar
Kalmar Konstmuseum 1995, med text av Ulf Linde.

Siri Derkert
katalogblad Thielska galleriet 1995, med text av Ulf Linde.

Par i konsten
Norrköpings konstmuseum 1996, med text av Jacob Derkert.

Siri Derkert & fred med jorden
Skövde Konsthall 1998, med text av Stefan Hammenbeck.

Siri Derkert, Simpnäsåren 1920-30-talen
Norrtälje Konsthall 1999, med text av Annika Sandström.

Siri Derkert och Fogelstadgruppen
Elin Wägners Lilla Björka, Berg 1999, med text av Stefan Hammenbeck.

Utopi och verklighet - Svensk modernism 1900-1960,
Moderna Museet, Stockholm 2000 med texter av bl a Shulamith Beer och Cecilia Widenheim

Siri Derkert-modernist och modetecknare
Borås Konstmuseum & Textilmuseet, Millesgården, Norrköpings konstmuseum 2001-2002, med texter av Maria Carlgren, Gunnel Larsson & Ulla Eson Bodin, Annika Öhrner.