/div>

Siri Derkert p?Moderna Museet
28 maj – 4 september 2011


Siri Derkert – från modeteckning till bärbara kläder, utställning p?Elin Wägners Lilla Björka

Siri Derkerts (1888-1973) konstnärskap är en del av nittonhundratalets konsthistoria. Hennes tiotalsverk omfattar en egen, känslig tolkning av kubismen och en period som

modetecknare. Genombrottet kom sent, i samband med utställningen 1944 p?galleri Gösta Stenman och filialen Stenmans dotter p?Storgatan i Stockholm. Från femtiotalets slut började hon experimentera i nya material och kom i slutet av sitt liv att förnya den offentliga konsten. Ett av de väsentligaste verken är utsmyckningen vid Östermalms tunnelbanestation i Stockholm från 1963-65.

Siri Derkert eftersträvade alltid det som inte tidigare gjorts, efter att hitta nya uttrycksformer. Hennes konstnärskap är därför rikt och mångskiftande. Det omfattar måleri, teckning och skulptur liksom tidigare oprövade material. Hon förde in betong och bandjärn i sitt skapande, och utvecklade dessa tekniker.

Hon var hela tiden intresserad av att skildra verkligheten omkring sig. Det hon såg var barnen, vardagslivet, kvinnor i arbete, fåglarna i trädgården, människor hon mötte, men ocks?de stora samhällsfrågorna. Hon sökte komma bortom det vackra och tillrättalagda för att n?det spänningsfyllda och intressanta. Hennes porträtt är tydliga uttryck för detta - vilket inte alltid behagat de avporträtterade.

Siri Derkert var ofta före sin tid, i konsten och i samhällsdebatten. Hon brann för kvinnosaken, miljöfrågorna och freden. Dessa ämnen behandlade hon framför allt i sina sena, offentliga verk.

Siri Derkert ville undvika att behaga, i sin konst och i sitt liv. Hon sökte ständigt skildra "den otroliga verkligheten". Välkommen att ta del av detta konstnärskap via denna webbsida eller genom att kontakta oss.

Tora, Johanna, Jacob och Sebastian Derkert